Regulamin

REGULAMIN kawiarni Cafe Bąbel

 1. Cafe Bąbel to kawiarnia ze strefą zabaw przeznaczoną dla gości kawiarni.

 2. Dzieci znajdujące się w lokalu pozostają wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów (osób pełnoletnich).

 3. Osoby nadzorujące dzieci jako jedyne ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wyrządzone na osobach lub mieniu jak również szkody powstałe w lokalu Cafe Bąbel.

 4. Dzieci zdejmują buty przed wejściem do strefy miękkich wykładzin.

 5. Strefa „zielona” przeznaczona jest dla maluchów do lat 3. Opiekunowie proszeni są o zdejmowanie butów przed wejściem na maty.

 6. Z zabawek znajdujących się w kąciku zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a po skończonej zabawie posprzątać je z podłogi.

 7. Wszyscy nasi Goście zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu (przebywanie na terenie kawiarni Cafe Bąbel jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu).

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na zajęcia przyjmowane są zapisy, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.
 2. Rezerwacji miejsca na zajęcia może dokonać prawny opiekun dziecka za pomocą formularza rejestracyjnego na sronie https://cafebabelpiaseczno.com/zajecia-i-warsztaty/
 3. W przypadku choroby lub innego zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w zajęciach prosimy o powiadomienie o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 18.00, w dniu poprzedzającym, w przeciwnym wypadku zajęcia zostają uznane za wykorzystane. Informacje o nieobecności można przekazać telefonicznie lub przez:sms na numer +48 514 171 665. Odrobienie zajęć następuje w ramach obowiązującego karnetu.
 4. Opłaty za pojedyńcze zajęcia lub karnety reguluje cennik zamieszczony na stronie www.cafebabelpiaseczno.com
 5. Opłaty należy wnosić przed zajęciami.
 6. Karnet na 4 wejścia jest ważny przez 30 dni od daty zakupu.
 7. Na zakup karnetów dla rodzeństwa oferujemy 10% zniżkę.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przekazania karnetu osobie trzeciej, po uzgodnieniu tego z obsługą kawiarni.
 9. Za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje zwrot gotówki.
 10. Karnet należy okazać personelowi kawiarni w celu zaznaczenia obecności na liście.
 11. Rodzic uczestniczy w zajęciach razem z dzieckiem.
 12. Strój na zajęcia powinien być wygodny.
 13. Kawiarnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niej, takich jak np. choroba prowadzącego.
 14. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.